Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland is een belangrijke speler in de rechtshandhaving. Ze zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Hun rol is cruciaal in het handhaven van de rechtsorde en ze opereren onafhankelijk van de regering, hoewel ze wel verantwoording schuldig zijn aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het OM bepaalt wie er vervolgd wordt en voor welke misdrijven, en speelt ook een belangrijke rol in het bepalen van strafeisen.

Wat doet het Openbaar Ministerie?

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland speelt een cruciale rol in rechtshandhaving. Ze brengen verdachten voor de strafrechter en werken nauw samen met politie en andere opsporingsdiensten. Als onderdeel van de rechterlijke macht, zijn ze niet een ministerie in de traditionele zin. Hun kerntaken omvatten het leiden van politieonderzoeken, vervolgen van strafbare feiten en afhandelen van zaken buiten de rechtbank. Ze richten zich op strafrecht, niet op burgerlijke zaken.